فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 4

پروژه کارآفرینی شالیکوبی و تولید حبوبات(به ظرفیت 3300 تن در سال )

پروژه کارآفريني شاليکوبي و توليد حبوبات(به ظرفيت 3300 تن در سال )در 33 صفحه ورد قابل ويرايش(جداول pdf)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی زراعت گیاهان علوفه ای(به مساحت 400 هکتار)

پروژه کارآفريني زراعت گياهان علوفه اي(به مساحت 400 هکتار) در 38 صفحه ورد قابل ويرايش(جداول pdf)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی روغن کشی از دانه های روغنی

پروژه کارآفريني روغن کشي از دانه هاي روغني در 50 صفحه ورد قابل ويرايش(جداول pdf)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی خشک کردن ذرت

پروژه کارآفريني خشک کردن ذرت در 46 صفحه ورد قابل ويرايش(جداول pdf)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی خدمات مکانیزاسیون کشاورزی(به مساحت 4000 هکتار)

پروژه کارآفريني خدمات مکانيزاسيون کشاورزي(به مساحت 4000 هکتار)در 36 صفحه ورد قابل ويرايش(جداول pdf)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی تولید موز گلخانه ای

پروژه کارآفريني توليد موز گلخانه اي در 38 صفحه ورد قابل ويرايش(جداول pdf)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی تولید گل های زینتی

پروژه کارآفريني توليد گل هاي زينتي در 46 صفحه ورد قابل ويرايش(جداول pdf)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی تولید ادوات کشاورزی(دیسک افست)

پروژه کارآفريني توليد ادوات کشاورزي(ديسک افست)در 43 صفحه ورد قابل ويرايش(جداول Pdf)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پروژه کارآفرینی تولید ادوات کشاورزی(به ظرفیت 75 تن در سال )

پروژه کارآفريني توليد ادوات کشاورزي(به ظرفيت 75 تن در سال )در 40 صفحه ورد قابل ويرايش(جداول pdf)

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4قبلی · بعدی