فایل های دسته بندی علوم پایه - صفحه 5

دانلود جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور " معادله حرکت"

این جزوه در مورد معادله حرکت و کاربردهای آن است. مدرس رابطه ی بین معادله حرکت و نمودار مکان- زمان را توضیح می دهد ، حالت های خاص معادله حرکت را بررسی می کند و جند تا از کاربردهای معادله حرکت را با استفاده از مسائل گوناگون توضیح می دهد.

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور " نمودار مکان- زمان

در این جزوه دانش آموز می آموزد چگونه به کمک نمودار مکان زمان می توان حرکت جسم را تفسیر نمود و از روی آن در مورد حرکت ، اطلاعات کسب نمود. در این جزوه چند مثال و مساله حل شده است . همچنین مدرس تعدادی از کاربردهای نمودار مکان زمان را ذکر کرده و آن ها را توضیح داده است.

قیمت : 1,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جزوه تایپ شده ، رنگی و مصور " آشنایی با علم مکانیک و اصطلاحات آن"

مکانیک یکی از شاخه های اصلی و مهم علم فیزیک است که آموزش آن از دوران دبیرستان شروع می شود و در دانشگاه ادامه می یابد. در این جزوه مدرس مفاهیم اصلی علم مکانیک از جمله حرکت ، حرکت یک بعدی ، دینامیک ، حرکت دو بعدی ، حرکت سه بعدی و امثال این ها را معرفی می کند.

قیمت : 1,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جزوات تایپ شده ، رنگی و مصور " کشش نخ و فنر" و " قوانین نیوتن در حرکت"

در مقاله اول یاد می گیرید کشش نخ چیست و در مسائل مربوط به حرکت چگونه ظاهر می شود. سپس نیروی کشش فنر معرفی می شود و از آن مساله حل می شود. در جزوه دوم کاربردهای قوانین نیوتن را در مسائل مربوط به آسانسورها و اجسامی که روی زمین کشیده می شوند می بینید.

قیمت : 2,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جزوه تایپ شده ، مصور و رنگی " نیروی اصطکاک"

در این جزوه نیروی اصطکاک تعریف و طبقه بندی شده و منشا آن توضیح داده شده است. رابطه ی اصطکاک جنبشی و ایستایی بررسی شده و برای هر کدام یک فرمول ارائه شده و از آن ها مساله حل شده است. مقاله حاضر نشان می دهد که قبل از شروع به حرکت اصطکاک از نوع ایستایی است. وقتی جسم در آستانه حرکت قرار می گیرد این .....

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جزوه تایپ شده ، مصور و رنگی : "نیروی عمودی سطح"

در این متن مدرس نیروی عمودی سطح را معرفی می کند و توضیح می دهد که این نیرو ناشی از دافعه ای است که مولکول ها و اتم های سطح بر جسم روی آن به بالا وارد می کنند. سپس نحوه ی محاسبه ی آن را با استفاده از قانون های اول و سوم نیوتن معرفی می کند. در پایان سه حالت خاص برای برای نیروی عمودی جسم...

قیمت : 1,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جزوه تایپ شده، مصور و رنگی" نیروی وزن-شتاب گرانش"

در این متن مدرس رابطه ی قانون گرانش نیوتن را با نیروی وزن و شتاب گرانشی معرفی می کند. برای نیروی وزن و شتاب گرانشی ، هر کدام یک رابطه اثبات می کند و از آن ها مثال حل می کند. در این متن به چند نکته ی ظریف کنکوری در رابطه با گرانش و وزن اشاره شده و از آن ها مساله حل شده است.

قیمت : 1,200 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جزوه تایپ شده ، مصور و رنگی " نیروی گرانشی"

در این متن با نیروی گرانشی که اولین بار نیوتن کشف کرد آشنا می شوید. رابطه ی گرانش توضیح داده می شود . کمیت های آن تفسیر می شوند. از آن چند مساله حل می شود و به همراه آن چندین نکته و مساله کنکوری توضیح داده می شوند

قیمت : 1,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود جزوه تایپ شده ، مصور و رنگی " قوانین نیوتن"

در این متن با قوانین نیوتن آشنا می شوید. هر کدام از قوانین توضیح داده می شوند و برای در ک بهتر هرکدام چندین مثال مفهومی آورده می شود تا دانش آموز یا دانش جو بتواند اهیمت و کاربردهای این قوانین را درک کند.

قیمت : 1,700 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی