فایل های دسته بندی علوم انسانی - صفحه 1

رابین هود

داستان انگلیسی در سطح مبتدی

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش خط پیوسته انگلیسی

اگر به داشتن خط زیبا اهمیت می دهید با تمرینهای موجود در این جزوه توانایی داشتن خط خوب را در خود تقویت نمایید

قیمت : 40,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

شکل گیری و دگرگونی میدان نقش جهان

شکل گیری و دگرگونی میدان نقش جهان

قیمت : 24,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت استرس و فشار روانی

مدیریت استرس و فشار روانی

قیمت : 59,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کلیات علم اقتصاد

کلیات علم اقتصاد

قیمت : 69,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سيستم هاي اطلاعات مديريت

سيستم هاي اطلاعات مديريت

قیمت : 59,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

روانسنجي - روانسنجي

روانسنجي - روانسنجي ( رشته روانشناسی )

قیمت : 79,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه مديريت مالي 1

جزوه مديريت مالي 1

قیمت : 94,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پرسش نامه سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان

پرسش نامه سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان ( برگرفته شده از پژوهش کارشناسی ارشد مدیریت : پژوهشی سيستم ارزشيابي عملكرد كاركنان در شركت برق از ديدگاه مديران و كاركنان

قیمت : 49,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی