پروژه کارآفرینی کفش شادانپور

دسته بندي : کارآفرینی » خدماتی و آموزشی
پروژه کارآفريني کفش شادانپور در 13 صفحه ورد قابل ويرايش

طرح تجاري شركت كفش

مدلي در ذيل ارائه مي شود توسط اينجانب در رابطه با برنامه ريزي توليد كفش مي باشد.

اين شركت به توليد كفشهاي مردانه و بچه گانه مشغول خواهد بود اين كفش ها در سه طرح مختلف و سه نوع جنس مي باشد. توليدات اين شركت كفش هاي معمولي و ورزش مردانه بوده و جهت توليد مراحل مختلفي با نيروهاي با تخصص هاي مختلف مي باشد.

مراحل توليد يك جفت كفش از قسمت هاي مختلف كه در ذيل آمده تشكيل مي‌شود:تعداد كارگران اين قسمت ها به ترتيب:

قسمت برش


2 نفر

قسمت دوخت


5 نفر

قسمت زيره زني


5 نفر

قسمت ارم زني


2 نفر

قسمت بسته بندي


1 نفر

در قسمت برش مواد اوليه كه چرم يا نبوك يا فوم مي باشد در اندازه هاي مختلف و به شكل هايي كه به وسيله قالب مشخص مي شود برش خورده و به قسمت دوخت فرستاده مي شود در اين قسمت تكه هاي بريده شده به وسيله چرخهاي بزرگ به هم دوخته شده و شكل اوليه بخود مي گيرد در قسمت زيره زني قطعات دوخته شده به روي قالب قرار گرفته زيره يا همان تخت كفش است به آن متصل شده و در مرحله آرم يا علامت اختصاري شركت كه به صورت مارك هاي كوچك مي باشد به روي كفش ها به وسيله حرارت يا چسب يا دوخت نصب مي گردد و در مرحله آخر اضافات و لبه هاي زائد تخت كفش تميز شده و لكه ها يا اضافات چسب پاك گرديده و بسته بندي شده مضاف به اينكه جعبه هاي كفش آماده شده و منگنه خورده و بعد از بسته بندي كفش ها جهت ارسال به بازار در جعبه هاي بزرگ بسته بندي مي گردد.هر كفش مردانه از جنس چرخ مقدار 7/1 پا يا cm2 (50 * 50 ) يا m225/0

و كفش بچه گانه از همان جنس مقدار 4/1 پا يا cm2 (42 * 42 ) يا m2 1764%

مصرف مي‌كند.

براي برش كفش مردانه هر جفت كفش 30/2 دقيقه زمان مي برد.

براي برشت كفش بچه گانه هم هر جفت كفش 30/2 دقيقه زمان لازم دارد.

چون كفش ها به وسيله پرس و قالب برش مي خورد زمان برش هر دو مدل يكسان مي باشد.

دوخت كفش مردانه هر جفت كفش 10/8 دقيقه زمان لازم دارد.

دوخت كفش بچه گانه هم هر جفت 30/7 دقيقه زمان لازم دارد.

آرم زني هر كفش مردانه 24/2 دقيقه زمان مي برد.

و چون دستگاه آرم زني حرارتي و مارك زني براي هر دو مدل يكسان مي باشد پس زمان لازم جهت آرم زني هر جفت كفش بچه گانه هم 24/2 دقيقه زمان مي برد. تميزكاري و بسته بندي هر جفت كفش مردانه و بچه گانه زماني باربر 30/1دقيقه لازم دارد.


تفسير لينوگومدل

تابع هدف در مقطع زماني يك ماه مي باشد.

در محدوديت هاي نيروي انساني بر حسب نفر ساعت بوده و زمان آن بر دقيقه مي باشد

محدوديت مواد اوليه بر حسب متر مربع مي باشد.

و محدوديت حداكثر فروش بر حسب جفت است.

مقدار سود خالص 4578880 تومان بوده.

(VALUE)

از به تعداد 1000 جفت توليد مي كشيم. (كفش چرمي مردانه)

از به تعداد 1000 جفت توليد مي كشيم. (كفش چرمي بچه گانه)

از به تعداد 1000 جفت توليد مي كشيم. (كفش نبوك مردانه)

از به تعداد 1000 جفت توليد مي كشيم. (كفش نبوك بچه گانه)

از به تعداد 1110 جفت توليد مي كشيم. (كفش ورزشي مردانه)

از به تعداد 1997 جفت توليد مي كشيم. (كفش ورزشي بچه گانه)

(REDUCED COST) هزينه هاي فرصت

هزينه هاي فرصت چون صفر ميباشند پس بدين معنا مي باشد كه تمامي اين محصول با همان قيمت تعيين شده قبلي توجيه توليد شدن داشته و نيازي با افزايش قيمت نمي باشد.

(نيازي به افزايش مزائب آنان در تابع نيست)

(SLAK OR SURPLUS)

در سطح اول يا تابع هدف حداكثر سودي كه قابل كسب است برابر با 457880 مي باشد.

سطح دوم: از منبع محدوديت اول 5/2/569 مازاد مي باشد.

سطح سوم: از منبع محدوديت دوم اضافه نداريم.

سطح چهارم: از منبع محدوديت سوم 299/1633 مازاد مي باشد.

سطح پنچم:‍ از منبع محدوديت چهارم 32/6800 واحد مازاد مي باشد.

سطح ششم: از منبع محدوديت پنجم 9/1940 واحد مازاد مي باشد.

سطح هفتم: از منبع محدوديت ششم 59999/13 واحد مازاد مي باشد.

سطح هشتم: از منبع محدوديت هفتم 2/317 واحد مازاد مي باشد.

سطح نهم: از منبع محدوديت هشتم 7292/297 واحد مازاد مي باشد.

سطح دهم و يازدهم و دوازدهم و سيزدهم چون صفر مي باشند پس به ترتيب از منبع محدوديت نهم و دهم و يازدهم و دوازدهم اضافه نداريم.

سطح چهاردهم: از منبع محدوديت سيزدهم 9999/889 واحد مازاد مي باشد.

سطح پانزدهم: از منبع محدوديت چهاردهم 000105/3 واحد مازاد مي باشد.

(DUAL PRICE) قيمت هاي سايه اي

سطح دوم: با اضافه كردن يك واحد به منبع محدوديت اول هيچ گونه تاثيري در افزايش سود نخواهيم داشت.

در سطح سوم با اضافه كردن يك واحد به منبع محدوديت دوم به مقدار 00002/25 واحد به سود اضافه مي شود. (يا به تابع هدف افزوده مي گردد)

در سطح چهار و پنجم و ششم و هفتم و هشتم و نهم با اضافه كردن يك واحد به منبع محدوديتهاي سوم و چهارم و پنجم و ششم و هفتم و هشتم هيچ گونه تاثيري در افزايش سود نخواهيم داشت در سطح دهم با اضافه كردن يك واحد به منبع محدوديت نهم به مقدار 49999/57 واحد به سود اضافه مي شود.

در سطح يازدهم با اضافه كردن يك واحد به منبع محدوديت دهم به مقدار 5/107 واحد به سود اضافه مي شود.

در سطح دوازدهم با اضافه كردن يك واحد به منبع محدوديت يازدهم به مقدار 50001/32 واحد سوم اضافه گردد.

در سطح سيزدهم با اضافه كردن يك واحد به منبع محدوديت دوازدهم به مقدار 20002/32 واحد به سود اضافه مي گردد.

سطح چهاردهم و پانزدهم با اضافه كردن يك واحد به محدوديت هاي سيزدهم و چهاردهم هيچ گونه تاثيري در افزايش سود نخواهيم داشت
دسته بندی: کارآفرینی » خدماتی و آموزشی

تعداد مشاهده: 507 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 13

حجم فایل:19 کیلوبایت

 قیمت: 3,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
  • محتوای فایل دانلودی: