پاورپوینت مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی در 48 اسلاید

دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران
در این پروژه پاورپوینت مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی در 48 اسلاید متنوع همراه با شکل و جداول و آیین نامه های مربوطه مطابق با موارد زیر ارایه و نشان داده شده است:

1- انواع ساختمان با مصالح بنایی

2- ساختمان های بنایی مسلح

3- ساختمان های بنایی محصورشده با کلاف(نیمه مسلح)

4- ساختمان های بنایی غیرمسلح

5- الزامات عمومی به همراه جدول

6- بست های دیواری به همراه شکل

7- ارتفاع مجاز جان پناه به همراه شکل

8- جزییات مهار دودکش با کلاف بتنی به همراه شکل های مربوطه

9- دیوار آجری مسلح به همراه شکل

10- دیوار بلوک سیمانی مسلح به همراه شکل

11- تحلیل وطراحی

12- ضوابط وجزئیات مسلح کردن برای مناطق باخطرنسبی کم به همراه شکل

13- درصد میلگرد طولی درستون ها وجرزها به همراه شکل

14- حداقل قطرخم برای میلگرد به همراه شکل

15- ضوابط جزئیات مسلح کردن برای مناطق باخطرنسبی متوسط به همراه شکل

16- ضوابط جزئیات مسلح کردن برای مناطق باخطرنسبی زیادوخیلی زیاد به همراه شکل

17- ساختمان های بنایی محصورشده باکلاف

18- صوابط مربوط به پلان به همراه شکل

19- ارتفاع و تعداد طبقات مجاز به همراه شکل ها و ضوابط

20- حداکثر ارتفاع طبقه وکلاف اضافی به همراه شکل

21 - ضوابط پیش آمدگی سقف به همراه شکل مربوطه

22- اختلاف سطح درطبقه به همراه شکل مربوطه

23- شالوده واجرای شالوده پلکانی به همراه شکل مربوطه

24- الزامات مربوط به کرسی چینی و شکل مربوطه

25- جدول قطر میل گردهای خمشی در هر سفره

26- سطح نسبی دیوارباربردرهرامتداد وجدول مزبوطه

27- پشت بند به همراه شکل و ضوابط

28- دیوارچینی وشکل مربوطه

29- میلگرد گذاری در دیوارهای باربر

30- بازشوها وتقویت کننده های اطراف آن ها شکل صحیح وغلط و ضوابط مربوطه

31- کلاف بندی افقی زیر دیوار و روی دیوار به همراه شکل و ضوابط

32- جزییات میل گرد های قایم و افقی مهاری دیوارها

33- سقف طاق ضربی

34- به همراه شکل

35- ضوابط ساختمان های بنایی غیرمسلح

36- ساختمان های خشتی و سنگی

37- پیشامدگی و پسرفتگی درپلان ساختمان های آجری و ضوابط به همراه شکل

38- شالوده وکرسی چینی

39- پشت بند به همراه شکل
دسته بندی: فنی و مهندسی » عمران

تعداد مشاهده: 357 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: ppt

تعداد صفحات: 48

حجم فایل:10,309 کیلوبایت

 قیمت: 10,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.   پرداخت و دریافت فایل
 • محتوای فایل دانلودی:
  در این پروژه پاورپوینت مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی در 48 اسلاید متنوع همراه با شکل و جداول و آیین نامه های مربوطه مطابق با موارد زیر ارایه و نشان داده شده است:

  1- انواع ساختمان با مصالح بنایی

  2- ساختمان های بنایی مسلح

  3- ساختمان های بنایی محصورشده با کلاف(نیمه مسلح)

  4- ساختمان های بنایی غیرمسلح

  5- الزامات عمومی به همراه جدول

  6- بست های دیواری به همراه شکل

  7- ارتفاع مجاز جان پناه به همراه شکل

  8- جزییات مهار دودکش با کلاف بتنی به همراه شکل های مربوطه

  9- دیوار آجری مسلح به همراه شکل

  10- دیوار بلوک سیمانی مسلح به همراه شکل

  11- تحلیل وطراحی

  12- ضوابط وجزئیات مسلح کردن برای مناطق باخطرنسبی کم به همراه شکل

  13- درصد میلگرد طولی درستون ها وجرزها به همراه شکل

  14- حداقل قطرخم برای میلگرد به همراه شکل

  15- ضوابط جزئیات مسلح کردن برای مناطق باخطرنسبی متوسط به همراه شکل

  16- ضوابط جزئیات مسلح کردن برای مناطق باخطرنسبی زیادوخیلی زیاد به همراه شکل

  17- ساختمان های بنایی محصورشده باکلاف

  18- صوابط مربوط به پلان به همراه شکل

  19- ارتفاع و تعداد طبقات مجاز به همراه شکل ها و ضوابط

  20- حداکثر ارتفاع طبقه وکلاف اضافی به همراه شکل

  21 - ضوابط پیش آمدگی سقف به همراه شکل مربوطه

  22- اختلاف سطح درطبقه به همراه شکل مربوطه

  23- شالوده واجرای شالوده پلکانی به همراه شکل مربوطه

  24- الزامات مربوط به کرسی چینی و شکل مربوطه

  25- جدول قطر میل گردهای خمشی در هر سفره

  26- سطح نسبی دیوارباربردرهرامتداد وجدول مزبوطه

  27- پشت بند به همراه شکل و ضوابط

  28- دیوارچینی وشکل مربوطه

  29- میلگرد گذاری در دیوارهای باربر

  30- بازشوها وتقویت کننده های اطراف آن ها شکل صحیح وغلط و ضوابط مربوطه

  31- کلاف بندی افقی زیر دیوار و روی دیوار به همراه شکل و ضوابط

  32- جزییات میل گرد های قایم و افقی مهاری دیوارها

  33- سقف طاق ضربی

  34- به همراه شکل

  35- ضوابط ساختمان های بنایی غیرمسلح

  36- ساختمان های خشتی و سنگی

  37- پیشامدگی و پسرفتگی درپلان ساختمان های آجری و ضوابط به همراه شکل

  38- شالوده وکرسی چینی

  39- پشت بند به همراه شکل

  40- سقف شیبدار به همراه شکل و جدول حداقل قطر تیرچه